top of page
OVER ONS

OVER ONS

Stal van Boxtel

Stal van Boxtel is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van 
sportpaarden van zowel springen, dressuur en allrounders. 

We verdiepen ons in de training en verkoop van sportpaarden van allerlei leeftijden, niveaus en kwaliteiten. Daarnaast fokt Stal van Boxtel met kwaliteitsvolle dressuur en springpaarden
uit bewezen merrielijnen, gecombineerd met de beste hengsten.

We proberen perfectie op alle fronten te evenaren, 

klantvriendelijkheid en eerlijkheid staan bij ons op een erg 
hoog voetstuk.

Beeldmerk van boxtel.png
Stal van Boxtel Volkel
Stal van Boxtel Volkel
Stal van Boxtel Volkel

Dit zijn wij

Stal van Boxtel bestaat al sinds 1991. Frans was daarvoor al enige tijd werkzaam in de paarden business als onder andere groom voor Anky van Grunsven en als springruiter voor verschillende stallen. Daarnaast kocht hij zelf springpaarden, trainde ze tot een bepaald niveau en verkocht ze weer. Ook maakte hij veel paarden klaar voor KWPN-merrie- en hengstenkeuringen. Al die jaren heeft Frans zich toegespitst op kwaliteitsvolle springpaarden zowel met zijn eigen fokkerij als bij aan- en verkoop. Momenteel traint hij enkel de jonge paarden en worden de wedstrijd (spring-)paarden door derden gereden. Zijn fokkerij gaat nog steeds door, kleinschalig welliswaar, maar wel altijd gericht op het allerbeste. Met als hoogtepunt o.a. de bij het KWPN-goedgekeurde hengst Janeiro die inmiddels is verkocht naar Amerika.

 

Cindy van Vugt heeft in het verleden veel werkervaring op gedaan met het trainen van paarden op verschillende stallen nadat zij haar hippische opleiding te Deurne afrondde in het specialisme sport dressuur. De stallen waar zij werkte waren onder andere; de familie van Grunsven en stal Hoefs te Erp. Ook heeft Cindy veel geïnvesteerd in het trainen bij topruiters- en trainers zoals onder andere Anky van Grunsven, Edward Gal, Adelinde Cornelissen en Madeleine Witte. Momenteel lest zij nog soms bij Anky van Grunsven. Cindy is nog steeds actief in de wedstrijdsport en heeft in haar carrière als dressuuramazone zeer veel paarden naar hoog niveau opgeleid; zij leidde enkele paarden op naar Grand Prix niveau, meer dan 30 paarden naar de Prix St. George, Intermediaire niveau en meer dan 50 naar het Z1- Z2 niveau. Ook reed zij jonge hengsten voor het KWPN verrichtingsonderzoek.

Frans en Cindy zijn nu ongeveer 15 jaar samen, hebben inmiddels 2 kinderen; Nika en Lux en nog steeds vol passie werkzaam met de paarden bij Stal van Boxtel en vullen elkaar daarin goed aan. Ze doen eigenlijk alles zelf; van de verzorging t/m de training. Ieder paard komt enkel alleen in hun handen,zodat ze de paarden kennen van "top tot teen".

Wij zijn Frans van Boxtel en Cindy van Vugt. Samen runnen wij een spring- en dressuurstal genaamd Stal van Boxtel in Volkel; een dorpje gelegen tussen Nijmegen en Eindhoven. We fokken, trainen en verkopen spring- en dressuurpaarden. Daarin gaan we op alle fronten voor kwaliteit.

This is us

Our names are Frans van Boxtel and Cindy van Vugt . Together we run a show jumping and dressage stable called Stal van Boxtel in Volkel; a village located between Nijmegen and Eindhoven. We breed, train and sell show jumping and dressage horses. We aim for quality on all fronts

Stal van Boxtel has been around since 1991. Before that, Frans had been working in the horse business for some time, as a groom for Anky van Grunsven and as a show-jumper for various stables. In addition, he bought jumping horses himself, trained them to a certain level and sold them again. He also prepared many horses for KWPN mare and stallion inspections. All these years, Frans has focused on high-quality showjumping horses, both with his own breeding and with purchase and sale. At the moment he only trains the young horses and the competition (jumper) horses are ridden by third parties. His breeding still continues, on a small scale, but always focused on the very best.

Highlights include the KWPN-approved stallion Janeiro, which is sold to America.

 

Cindy van Vugt has gained a lot of work-experience in the past with training horses at various stables after she completed her equestrian training in Deurne in the specialism sport dressage. The stables where she worked included; the van Grunsven family and Hoefs stables in Erp. Cindy has also invested a lot in training with top riders and trainers such as Anky van Grunsven, Edward Gal, Adelinde Cornelissen and Madeleine Witte. At the moment she still sometimes teaches with Anky van Grunsven. Cindy is still active in competitive sport and has trained many horses to a high level in her career as a dressage rider; she trained several horses to Grand Prix level, more than 30 horses to Prix St. George, Intermediate level and more than 50 to Z1-Z2 level. She also rode young stallions for the KWPN performance test.

 

Frans and Cindy have been together for about 15 years and have 2 children; Nika and Lux and still passionately working with the horses at Stal van Boxtel and complement each other well. They actually do everything themselves; from care to training. Each horse only comes into their hands alone, so they know the horses from "head to toe"

Stal van Boxtel.png

PAARDEN

Verkoop 

De paarden die op stal van Boxtel staan voor de verkoop hebben verschillende leeftijden, niveaus en prijsklassen.  Voor ieder wat wils want zowel dressuurpaarden; als springpaarden; als allrounders staan regelmatig te koop bij stal van Boxtel.

De verkoop van paarden geschiedt op basis van eerlijkheid. Dit houdt in dat alleen een verkoop doorgaat wanneer er een klik is tussen ruiter en paard en dat er openheid van zaken gegeven wordt omtrent het paard. 
Door deze aanpak hebben we nog steeds goede contacten met veel van onze klanten die in het verleden een paard bij ons hebben gekocht en blijven we op de hoogte van de sportieve ontwikkelingen en plezierige ervaringen die deze combinaties maken.

For sale 

The horses that are for sale at the Van Boxtel stables have different ages, levels and price ranges. Something for everyone because both dressage horses; as show jumpers; as all-rounders are regularly for sale at Stable van Boxtel.

 

Horses are sold on the basis of fairness. This means that a sale only takes place when there is a click between rider and horse and that there is openness about the horse. Thanks to this approach, we still have good contacts with many of our customers who have bought a horse from us in the past and we keep abreast of the sporting developments and enjoyable experiences that these combinations make.

Stal van Boxtel.jpg
PAARDEN
Verkoop

Te koop

Voor ons actuele paardenbestand wat betreft verkoop neem vrijblijvend contact op met :

 

Frans van Boxtel 

Of check onze facebook pagina. 

For our current horse offer, please contact :

 

Frans van Boxtel without obligation

Or check our facebook page

For sale

PAARDEN

Paarden verkocht door Stal van Boxtel

Dressuurpaarden die door Cindy opgeleid zijn, zijn betrouwbaar en makkelijk na te rijden.

 

Springpaarden die Frans gevonden en weer verkocht heeft,

blijken later vaak getalenteerde sportpaarden geworden.

 
Om een paar voorbeelden te noemen:

Horses sold by Stal van Boxtel

Dressage horses trained by Cindy are reliable and easy to ride. 

 

Jumping horses that Frans found and sold again often turn out to be talented sport horses later on.

Verkochte springpaarden

Caridor x Bergerac

1995

1.60 m springen

Goud EK Young Riders 2004

Andrea Herholdt

Talina | 

Matterhorn x Heidelberg

2000

1.60m springen

Goud EK Young Riders 2010

Douglas Lindel Lindelöws

Perion x Ircolando

2003

1.60m springen

Brons EK Junioren 2010

Stefanie van den Brink

Wapper |

 Manhattan x Indoctro

Treuleva |

2000

1.40m springen

Goud EK Children 2010

Millie Allen

Gijanta |

Ukato

2011

1.50m springen

Christoph Konemann

Mojo |

Ibolensky

2017

Stal Niels Fabrie-Fijen

Stal Rob de Bruin

Iowa |

Action-Breaker

2013

1.50m springen

Travis Root

Ishan B |

Cardento

2013

1.50m springen

Franziska Meierhans

Everdale x Jazz

Geniaal

Verkochte dressuurpaarden

Zanzi | 

2004

Zware tour

Verkocht aan: Jan Lodewyckx

Rousseau x Equador

Double Trouble | 

Jazz x Ferro

2008

Lichte tour

Verkocht aan: Sofia Möller

Zweden

2012

Zware tour

Verkocht aan: Amailia Newcomb

USA

Charmeur x Tuschinski

Jackpot | 

2014

Zware tour

Jeroen Devroe

België

Noriana | 

Verkocht aan: ALR Dressage

USA

Jay Destino

Lordano | 

Hennessy

Verkocht aan : Antonia Brown

UK

- | 

Hennessy

2018

Verkocht aan: Merel van Veen

Nederland

- | 

Bekijk video

 

Verkocht aan: Inigo Astiz

en Sjef Janssen

Lunda De Grandi | 

Ampere 

2016

Verkocht aan: Dressuur stal

Roy vd Heuvel, Nederland

Bekijk video

 

Fokkerij

PAARDEN

Fokkerij

ee4624e8-1a5d-4631-a58a-5fed9ab6097a_edi

Foto : KWPN Stallion Janeiro

Foto : KWPN Stallion Ringo Starr

Fokkerij springpaarden

Bergerac x Dianta

Celano x Bergerac  
 

Arizona x Bergerac
 

Numero uno  x Bergerac
 

Fokkerij dressuurpaarden

United x Havidoff  
 

Franklin x Apache  
 

United x Ferro
 

Training

TRAINING

Cindy van Vugt

Cindy van Vugt leidt de dressuurpaarden op van jonge leeftijd t/m grand prix niveau. Jonge paarden kunnen klaargemaakt worden voor aanlegtesten en wedstrijden zoals: VSN trofee/PAVO cup/IBOP voor merries etc. Daarnaast kunnen deze in de sport worden uitgebracht.

 

Oudere paarden kunnen meteen worden gestart in de Zware Tour, zodat niet alle klassen doorlopen hoeven te worden. Deze paarden kunnen natuurlijk ook op lager niveau worden gereden op wedstrijden. Dagelijks worden de paarden met zorg getraind en op een eerlijke manier. Tijdens een training een paar stappauzes inlassen, zorgt ervoor dat het paard de training zowel fysiek als mentaal aan kan.Dit heeft als bijkomstigheid dat blessures zoveel mogelijk worden beperkt.

Naast de training komen de paarden dagelijks in de wei/paddock/molen. Meerdere keren per dag komen zij uit de stal om verveling te voorkomen.

Training

Cindy van Vugt trains the dressage horses from a young age up to Grand Prix level.

Young horses can be prepared for aptitude tests and competitions such as: VSN trophy/PAVO cup/IBOP for mares, etc. In addition, these can be used in sport.

 

Older horses can be started immediately in the Prix st. George / Grand Prix, so that not all classes have to be completed. These horses can ofcourse also be ridden at a lower level in competitions. Every day the horses are trained with care and in a fair way. Taking a few step breaks during a training ensures that the horse can handle the training both physically and mentally.

This has the added benefit of minimizing injuries.

In addition to the training, the horses are daily in the meadow/paddock/mill. They come out of the barn several times a day to prevent boredom.

Accomodatie

Stal van Boxtel

Accomodation

In 1996 Stal van Boxtel was expanded with a new indoor riding arena with 22 extra stables. Over the years the accommodation has been expanded with an outdoor arena 20x60m with ebb and flow bottom, many paddocks and pastures for the horses, enclosed with wooden fencing. The stables are equipped with safe rubber walls, outside and contact hatches. An extra hall will be built in 2021 that offers space for a lunge ring, horse walker and stables. With the 20x40m indoor riding arena and a total of 38 stables, this Stal van Boxtel is a complete accommodation in which it is functional and safe to work with the horses and where the welfare of the horses is paramount.

In 1996 werd Stal van Boxtel uitgebreid door een nieuwe binnenrijhal met daarbij 22 extra stallen. In de loop der jaren is de accommodatie uitgebreid met een buitenbak 20x60m met eb en vloed bodem, veel paddocks en weilanden voor de paarden, omheind met houten hekwerk. De stallen zijn voorzien van veilige rubberen wanden, buiten- en contactluiken.     In 2021  is er een extra hal bijgebouwd die ruimte biedt voor een longeercrkel,  stapmolen en loopstallen.  Met de 20x40m binnenrijhal en in totaal 38 stallen, maakt dit Stal van Boxtel tot een complete accommodatie waarin het functioneel en veilig werken is met de paarden en waarbij het welzijn van de paarden voorop staat. 

Stal van Boxtel.JPG
Stal van Boxtel.jpg
Stal van Boxtel.JPG
Stal van Boxtel.JPG
Stal van Boxtel.JPG
Stal van Boxtel.JPG
ACCOMODATIE
CONTACT

Stal van Boxtel

Contact

Stal van Boxtel
Maatseheistraat 4
5408 PA VolkelE-mailadres: stalvanboxtel@live.nl

bottom of page